Šetrite s drevenými briketami

Úspora v mnohých oblastiach nášho života sa v súčasnosti stáva čoraz populárnejšou, ale predovšetkým dôležitejšou témou. Od sporenia nákladov, cez problematiku ochrany životného prostredia až k úspore z časového hľadiska možno šetrenie považovať za neoddeliteľnú súčasť každodenných momentov. Vďaka úspornejšej spotrebe domácnosti aktívne prispievajú k zdraviu nášho životného prostredia. Medzi spôsoby ako sa do procesu úspornejšej spotreby ako domácnosť zapojiť patrí napríklad koncept udržateľnosti, triedenia odpadu, recyklácie či napríklad šetrenie energiami ako je voda, elektrina či vykurovacie palivá.

Drevené brikety šetria vaše náklady na domácnosť

Finančné náklady vynaložené na chod domácnosti patria medzi najpočetnejšie položky súvisiace s bývaním. Obzvlášť navýšené prichádzajú v období jesene a zimy, kedy sa zvyšuje množstvo spotrebovanej elektriny a je potrebné domácnosť dôkladne a pravidelne vykurovať. Vykurovanie s použitím drevených brikiet patrí medzi najefektívnejší spôsoby, ako možno ušetriť finančné náklady domácnosti. Brikety z dreveného materiálu, ako aj ich príbuzné pelety a1 sa v porovnaní s inými spôsobmi kúrenia považujú za cenovo stabilnejšiu alternatívu. Ak sa rozhodnete uprednostniť kúrenie briketami napríklad pred zemným plynom, môžete rátať s ročnou úsporou nákladov o viac ako 25 %.

Drevené brikety šetria životné prostredie

Fakt, že vďaka používaniu drevených brikiet pri vykurovaní sa podstatným spôsobom šetrí životné prostredie nemožno poprieť. Pôvod materiálu brikiet sú obnoviteľné zdroje, a to predovšetkým nepotrebné zvyšky dreveného materiálu pochádzajúce z piliarskeho priemyslu. Brikety tvorí čisto prírodný materiál, ktorý sa vyrába bez akéhokoľvek pridania chemických látok. Biomasa používaná na výrobu brikiet sa navyše označuje aj ako CO2 neutrálna.

V neposlednom rade drevené brikety šetria váš čas, a to najmä vďaka ich vysokej výhrevnosti a jednoduchom skladovaní, ako i požívaní. Zaručene oceníte aj dlhodobého kúrenia počas v noci bez akejkoľvek nutnosti prikladania, ktorú vám ponúkajú najmä nočné brikety.