Slováci pomáhajú ukrajinským vedcom uniknúť pred vojnou

Slovenské univerzity robia všetko pre to, aby pomohli ukrajinským vedcom utiecť pred vojnou – ponúkajú možnosti zamestnania ukrajinských kolegov, poskytujú možnosti na výskum, ale aj základ pre získanie vedeckého titulu na diaľku.

Ako ukazuje prax, v podmienkach vojny na Ukrajine môžu vedci absolvovať doktorandské štúdium na Ukrajine, ale fyzicky byť na Slovensku a obhajovať svoju dizertačnú prácu na diaľku alebo na miestnom zasadnutí osobitnej mimoriadnej komisie, ktorej členovia môžu prísť z Ukrajiny na Slovensko.

Vyplýva to z oznámenia Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny – čoskoro (19. apríla o 14:00) sa na bratislavskej Ekonomickej univerzite uskutoční obhajoba doktorandskej dizertačnej práce ukrajinského vedca Artema Arťuchova. Obhajoba bude prebiehať v hybridnom formáte (v rokovacej sále a synchrónne online cez odkaz: https://sumdu-edu-ua.zoom.us/j/82175082274?pwd=ZTJxSDZTMDQ3YnoxT0Q2M2VkS1B6UT09, ID konferencie: 80821 75 heslo: aa2024). Zasadne mimoriadna komisia, na ktorej Artem Arťuchov verejne prednesie svoju dizertačnú prácu na titul doktor ekonomických vied. Niektorí členovia komisie prídu špeciálne z Ukrajiny na Slovensko, aby sa zúčastnili obhajoby dizertačnej práce pána Arťuchova. Informovala o tom Štátna univerzita v meste Sumy (Ukrajina).

Vedec od februára minulého roka pôsobí na Katedre marketingu Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vedecký pracovník (o čom je oficiálne zverejnené na webe univerzity), pričom to kombinuje s prácou na Ukrajine – na oddelení marketingu Štátnej univerzity v meste Sumy a v Ukrajinskej národnej agentúre pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania. V tejto agentúre vedie Etický výbor pán Arťuchov. Jeho práca spočíva najmä v skúmaní prípadov plagiátorstva v diplomových a iných prácach ukrajinských vedcov.

Stíha písať doktorandskú prácu, vyučovať na dvoch univerzitách a pracovať v ukrajinskom regulačnom orgáne – Národnej agentúre pre zabezpečenie kvality vysokého školstva, nepochybne aj vďaka moderným technológiám a digitalizácii.

Treba poznamenať, že ako vedec je Artem Arťuchov všestranný človek, zmenil svoju inžiniersku a technickú špecializáciu na ekonomickú. V roku 2009 sa stal kandidátom technických vied so špecializáciou „Procesy a zariadenia chemických technológií“ a jeho dizertačná práca bola venovaná hydrodynamickým faktorom granulačných zariadení so zníženou výškou letu peliet. Desať rokov pôsobil ako docent na odbore „Procesy a zariadenia chemického a ropného rafinérskeho priemyslu“ na Štátnej univerzite v meste Sumy (Ukrajina) a pred tromi rokmi prešiel pracovať na Katedru marketingu tej istej ukrajinskej univerzity, pracujúc na diaľku.

Doktorandská dizertačná práca Artema Arťuchova „Riadenie kvality vzdelávacej a vedeckej činnosti v systéme štátnej regulácie národného hospodárstva“ bola napísaná na základe Štátnej univerzity v meste Sumy (Ukrajina) a na základe pracovných skúseností autora dizertačnej práce v Ukrajinskej národnej agentúre pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania.

Okrem toho je pán Arťuchov aktívny aj vo verejných aktivitách – je jedným zo zakladateľov ukrajinskej verejnej organizácie „Inovatívnej univerzity“, angažuje sa v rôznych medzinárodných vedeckých projektoch. K zakladateľom a členom správnej rady tejto verejnej organizácie patrí aj zástupkyňa vedúceho Národnej agentúry pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania Ukrajiny Natália Stukalo, ako aj oficiálni oponenti dizertačnej práce Artema Arťuchova.

Vzhľadom na kontroverznú legislatívu Ukrajiny pre mužov v mobilizačnom veku, vedci ako Artem Arťuchov zvyčajne čelia dileme: ísť na front alebo zachovať vedeckú činnosť. Preto teraz nenavštevuje svoju vlasť. Život v krajine Európskej únie mu dáva možnosť pracovať plodne a nepociťovať bremeno a hrôzy vojny.

Slovensko je hrdé na to, že môže prispieť k zvýšeniu miery a zachovaniu intelektuálneho potenciálu ukrajinského národa, ktorého jedným z predstaviteľov je aj vedec Artem Arťuchov.