Kto stojí za nápadom používania čiarových kódov

Tento zdanlivo jednoduchý, ale v skutočnosti revolučný nástroj zmenil spôsob, akým obchodujeme, sledujeme a organizujeme produkty po celom svete. Ako sa ale táto technológia vyvinula a kto stojí za jej vznikom? Ponorme sa spoločne do histórie používania čiarových kódov.

Vynález čiarového kódu

Čiarový kód bol vynájdený v roku 1949 Normanom Josephom Woodlandom a Bernardom Silverom. Všetko začalo vo Philadelphii na Drexelovej univerzite. Bernard Silver, študent inžinierstva, začul rozhovor medzi riaditeľom potravinárskej firmy a dekanom fakulty, v ktorom riaditeľ požadoval systém, ktorý by automaticky čítal informácie o produktoch počas ich predaja.

Silver zdieľal myšlienku s Woodlandom, ktorý bol fascinovaný možnosťou automatického čítania informácií. Spoločne začali pracovať na riešení a ich prvý nápad, ktorý sa opieral o Morseovu abecedu a bol založený na princípe zvukového signálu, nakoniec vyústil v nápad použiť svetlo pre čítanie informácií z tlačených vzorov.

Čiarový kód nakreslený do piesku

Woodland sa presťahoval do Floridy, kde na pláži počas práce na svojom nápade nakreslil prvý čiarový kód do piesku – sériu tenkých a hrubých čiar, ktoré mali reprezentovať čísla a dáta.

V roku 1952 Woodland a Silver získali patent na svoj systém, ale trvalo ešte mnoho rokov, než sa čiarový kód dostal do komerčného použitia. Prienik nastal až v 70. rokoch vďaka pokroku v digitálnej technológii a laserových skeneroch, ktoré umožnili efektívne čítanie kódov. Prvý produkt, ktorý bol naskenovaný pomocou čiarového kódu, bolo balenie žuvačiek Wrigley’s v roku 1974 v supermarkete Marsh’s v Ohiu.

Dnes sú čiarové kódy nevyhnutnou súčasťou logistiky, obchodu, zdravotníctva a mnohých ďalších oblastí.