Otorinolaryngológia – čo sa skrýva za týmto zložitým názvom?

Otorinolaryngológia je lekársky odbor s asi najkomplikovanejším názvom. Ale teraz vážne. Skrátene sa označuje ako ORL a často ho nazývame jednoducho „ušné, nočné, krčné“. Z toho aj vyplýva, že sa zameriava na oblasti uší, nosa a hrdla. Čo ste však o ORL možno nevedeli?

Problémy, ktoré rieši ORL sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku

Otorinolaryngológia ako samostatná špecializácia vznikla v 19. storočí. V rámci ORL existuje viacero užších špecializácii, napríklad otológia (ušné lekárstvo), rhinológia (nosové lekárstvo), laryngológia (krčné lekárstvo), foniatria (poruchy hlasu, sluchu a reči), neurootológia (ušné šelesty, závraty ORL pôvodu), ORL chirurgia (chirurgická liečba problémov hlavy a krku), či detská ORL.

Nedá sa povedať, že by napríklad  ORL Nitra navštevovali len ľudia určitého veku. Poruchy a choroby hlavy a krku sa totižto môžu vyskytnúť u ľudí všetkých vekových kategórií. Sčasti je to spôsobené aj tým, že zdravotných problémov spadajúcich pod tento lekársky odbor je veľmi veľa. Spomeňme si tie najčastejšie, rozdelené podľa jednotlivých orgánov.

Najčastejšie dôvody na návštevu ORL

Začneme ušami. Objednanie k lekárovi na ORL budete chcieť riešiť ak u vás dôjde k poruchám, či strate sluchu, infekcii uší, alebo závratom a poruchám rovnováhy. Taktiež napríklad v prípadoch, keď budete pociťovať hluk, či zvonenie v ušiach.

Čo sa nosových a prínosových dutín týka, najčastejšie problémy sú príznaky astmy, či alergie, zápaly, upchatia, poruchy čuchu, polypy, krvácanie z nosa, problémy s dýchaním, alebo vychýlená priehradka. ORL môže riešiť aj estetické operácie nosa.

Keď sa pozrieme na problémy týkajúce sa krku, medzi pacientmi na ORL prevládajú bolesti a infekcie mandlí, choroby hrtana, hornej časti tráviaceho traktu alebo pažeráka. To vrátane porúch hlasu, reči a prehĺtania.

Zdroj obrázka:

Autor: LStockStudio / Shutterstock.com