Príčiny a možnosti liečby mužskej neplodnosti

Približne 15 % párov má problém s počatím dieťaťa. O neplodnosti sa hovorí vtedy, ak partneri nedokážu počať dieťa aj napriek tomu, že sa o to počas jedného roka často pokúšajú.

Príčiny mužskej neplodnosti

Ak chcete porovnávať, na koho strane je väčšinou problém, tak by ste to robili zbytočne. Zhruba v tretine prípadov je problém u muža, v ďalšej tretine u ženy a v poslednej tretine ide o kombináciu mužských a ženských faktorov, prípadne sa príčina nezistí.

My sa teraz zameriame na mužskú neplodnosť. Dobrou správou je, že súčasná medicína si vo väčšine prípadov dokáže poradiť. Ako postupovať? Prvým krokom by mala byť návšteva dobrej urologickej ambulancie Bánovce.

Urológ bude v prvom rade hľadať príčinu neplodnosti. V prípade mužskej neplodnosti sa medzi príčiny radia: nízka produkcia alebo funkcia spermií, blokády, ktoré bránia ich prirodzenému transferu medzi mužom a ženou, tvar a pohyb spermií, choroby, zranenia, chronické zdravotné problémy a tiež životný štýl s prvkami nevhodnými pre počatie dieťaťa.

Možnosti a postupy liečby mužskej neplodnosti

Príčina neplodnosti pochopiteľne patrí medzi hlavné skutočnosti, ktoré vplývajú na to, aká liečba bude aplikovaná. Ďalšími takýmito skutočnosťami sú: doba snahy o počatie dieťaťa, osobné preferencie pacienta a tiež vek a celkový zdravotný stav oboch partnerov.

Možnosti a postupy sú potom nasledovné: chirurgické zákroky, napríklad v chirurgickej ambulancii Trenčín, liečba infekcií, liečba problémov so sexuálnym stykom, či hormonálna liečba v prípade vysokej alebo nízkej hladiny určitých hormónov. A taktiež je tu možnosť asistovanej reprodukcie, pri ktorej sa spermie získané z normálnej ejakulácie alebo chirurgickej extrakcie aplikujú žene alebo sa ženské vajíčko oplodní mimo ľudského organizmu.

Zdroj obrázka:

Autor: shidlovski / Stock.adobe.com