Prevláda vo vašej bytovke nespokojnosť so správcom? Chce to zmenu

Málokto sa pri kúpe bytu zaujíma o to ako funguje v bytovom dome správa. Ktorá správcovská firma ju robí, čo všetko má na starosti a samozrejme, názory obyvateľov na to, či sú tieto povinnosti vykonávané adekvátne. 

Aj od výkonu správy závisí to ako sa vám bude v bytovom dome bývať

A pritom je správa bytových domov často významným faktorom, ktorý ovplyvňuje celkový dojem z bývania v bytovke. Na druhej strane, pokiaľ všetko funguje a nič výnimočné sa nedeje, často sa javí, že správa bytového domu funguje stopercentne.

Naozajstnou skúškou správcovskej spoločnosti tak bývajú až rôzne problémy, či prípadné chystané významné zmeny, či investície v bytovom dome. A veľakrát sa kvalita služieb poskytovaných správcovskou spoločnosťou ukáže aj v období, keď majitelia bytov dostávajú ročné vyúčtovania.

Dôležitý je väčšinový konsenzus

Ak začne s výkonom správy prameniť zásadná nespokojnosť z akýchkoľvek dôvodov a schôdze majiteľov bytov nič neriešia, najlepším riešením je iniciovať výmenu správcu bytového domu. Ako na to? V prvom rade je potrebné zistiť „nálady“ v celom bytovom dome. Na úspešné odvolanie správcovskej spoločnosti totižto budete potrebovať nadpolovičnú väčšinu všetkých majiteľov, čo si povieme o chvíľu. Preto je bez takejto podpory nemožné dosiahnuť želaný výsledok.

Poďme však postupne. Najskôr je potrebné zvolať schôdzu, na ktorej sa bude odvolávať. Ak ju správcovská spoločnosť (ktorú sa chystáte odvolať) nezvolá do 15 dní od požiadania, môžu ju zvolať aj samotní majitelia ak vyzbierajú aspoň 25% podpisov (takže v tomto kroku vám stačí štvrtina majiteľov).

Na schôdzi potom prichádza samotné hlasovanie, kde už bude potrebná spomínaná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých majiteľov bytov. Zdôrazňujeme, že ide o všetkých majiteľov, nie len tých, ktorí sa schôdze zúčastnia, preto schôdzu zorganizujte tak, aby na nej bola čo najvyššia účasť, prípadne požiadajte tých, ktorí vedia, že sa nezúčastnia, o podpísanie splnomocnenia, aby ich hlas neprepadol.

Zdroj obrázka:

Autor: VOJTa Herout / Shutterstock.com